دستاوردهای انسان نما

1- مقام چهارم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته فوتباليست انسان نما
2- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2013 در بخش رقابت فني رشته فوتباليست انسان‌نماي سايز كودك